Etusivu Hinnasto Kanta-asiakkuus Palaute Yhteystiedot

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Oy Finnmajor Ab

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Oy Finnmajor Ab:n ja asiakkaan välisen palvelusuhteen hoito ja ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Oy Finnmajor Ab:n ylläpitämä speedwash365.fi kotisivujen rekisteröintisivu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osoitetietoja voidaan luovuttaa Oy Finnmajor Ab:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Oy Finnmajor Ab:n julkaisujen postitusta varten. Lisäksi osoitetietoja voidaan käyttää vain Oy Finnmajor Ab:n sähköiseen postitukseen ja markkinointiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään manuaalisesti. Tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

Etusivulle